Duyuru No:2020/46

Konu : Avukat Stajyerlerinin 15.06.2020 Tarihine Kadar İzinli Sayılmalarına İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı Hakkında.

Corona Virüs Salgını sebebiyle Avukat Stajyerlerinin 15.06.2020 tarihine kadar izinli sayılmalarına ilişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.04.2020 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ekler: