Home / 2019 (page 19)

Yıllık Haber

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı.

2 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30643 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin …

Devamı

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi Yayımlandı

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi  Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi resmi gazetede yayımlandı.   31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) …

Devamı