Sayın Başkanlar

1)Maliye Bakanlığı’nca yapılan duyuru ile avukatlar da mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Dün yaptığımız toplantıda bu konu taleplerimiz doğrultusunda maliye bakanına iletilmiş idi. Neticede tüm serbest meslek mensupları etkilenenler kapsamına alındı.

Bu kapsamda meslektaşlarımızın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve KDV Beyannameleri verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldıı.

Bahsi geçen dönemler için tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır. Gelir vergisi beyannamesi verme ve ödeme yapma süresi ise daha önce 30 Nisan 2020’ye ertelenmiş idi.

2)İcralarda reddiyat işlemleri ve sair hususlar genelge ile açıklığa kavuşturuldu. Ancak bazı icra dairelerinde reddiyatla ilgili yazıya aykırı tereddütler var. Hep birlikte çözeceğiz diye düşünüyorum.

3)Adli yardım paraları hesaplara geçti ( meslektaşlara ödenecek ve cari giderler için ayrılacak meblağın ilk taksidi.)

4)CMK cari giderler için harcanacak meblağ da ayrıca geçti.

5)Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı sürelerinin durmasına ilişkin kanun çok kısa sürede çıkacak.

6)infaz indirimine ilişkin kanun sanırım haftaya çıkar en geç. Tutuklulardan hastalık riski altındakilerle ilgili tahliyeyi kolaylaştıracak bir maddenin de girmesi için uğraşıyorum.

7)65 yaşla ilgili, hasta sayısı ve ölüm vakalarındaki hızlı artış sebebiyle kaygılar had safhada. Kanaatimce en az 10 gün herkese gelmeli yasaklama.

Selam ve saygılarımla