5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü,

Yargının kurucu unsuru, hukuk devleti, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan ‘savunma mesleğine emek vermiş meslektaşlarımızın Avukatlar Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı saygı ve minnetle yad ediyoruz.

Bizler; Ulusal Bağımsızlığımızı kazandırarak Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Hukuk Devleti’nin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyen ve onun ilkelerini daima pusula olarak kabul eden, yaşamını hakka ve adalete adamış insanlarız.

Bizler; HER ZAMAN VE HER ŞARTTA haksızlıkların, hukuksuzlukların karşısında,

Hukukun üstünlüğünün; Temel Hak ve Özgürlüklerin; Demokrasinin; Laik, Sosyal Hukuk Devleti’nin ve Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız.

BUGÜN AVUKATLAR İÇİN DE ADALET!  ….    DİYORUZ….

DEMOKRATİK TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ ADALET; ADALETE ERİŞİMİN GÜVENCESİ AVUKATTIR. AVUKAT YALNIZCA MÜVEKKİLİNİN DEĞİL, SAVUNMA HAKKININ TEMSİLCİSİ VE HAK SAVUNUCUSUDUR. AVUKAT OLMADAN ADİL YARGILANMA OLMAZ. ADİL YARGILANMA OLMADAN, TOPLUMSAL BARIŞ VE GÜVEN TESİS EDİLEMEZ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KORUNAMAZ. SAVUNMA HAKKININ GÜVENCESİ OLARAK AVUKAT, HUKUK DEVLETİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAR. BİZLER, YÜKLENDİĞİMİZ BU ONURLU GÖREVİ, KUTSALLIĞINA YAKIŞIR ŞEKİLDE ÖZEN, DOĞRULUK VE ONURLA YERİNE GETİRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ.

ADALETE ERİŞİM HAKKI İÇİN GÜÇLÜ AVUKAT, GÜÇLÜ AVUKAT İÇİN GÜÇLÜ BARO GEREKİR. YURTTAŞIN HAKLARININ SAVUNUCUSU AVUKAT, AVUKATIN SAVUNUCUSU BARO’DUR. BARO YALNIZCA MESLEK ÖRGÜTÜ DEĞİL, YURTTAŞLARIN BAŞTA ADİL YARGILANMA OLMAK ÜZERE, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN TAKİPÇİSİDİR. BARO VE AVUKAT ZAYIF DÜŞERSE, BUNDAN EN BÜYÜK ZARARI YURTTAŞLAR VE HUKUK DÜZENİ GÖRÜR.

BUNU DİLE GETİRMEK İÇİN BUGÜNE KADAR HEP “GÜÇLÜ BARO GÜÇLÜ AVUKAT”, “HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT” DEDİK. ANCAK ÜLKEMİZDE AVUKATLARIN SOSYOEKONOMİK SORUNLARI HER GEÇEN GÜN ARTTI. MESLEĞİMİZİN VE BAROLARIN EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TARİHİMİZİN EN ALT DÜZEYİNE İNMİŞ DURUMDADIR. YALNIZCA EKONOMİK DEĞİL, AYNI ZAMANDA HUKUKİ VE FİZİKİ ŞİDDETLE DE KARŞI KARŞIYAYIZ. AVUKATLAR, MÜVEKKİLİYLE ÖZDEŞ-LEŞTİRİLİYOR, YARGILANIYOR, DARP EDİLİYOR, YARALANIYOR VE ÖLDÜRÜLÜYOR.

BUGÜN “AVUKAT İÇİN DE ADALET!” DİYE HAYKIRMAK ZORUNDA KALIYORUZ. YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR, MESLEĞİMİZİN İCRASINI İMKANSIZ HÂLE GETİRİRKEN ADALETİN TESİSİ ÖNÜNDE BİR ENGEL OLUŞTURUYOR. 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NDE MESLEĞİMİZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TALEPLERİMİZİ BİR KEZ DAHA KAMUOYUNUN DİKKATİNE SUNUYORUZ:

 • NİTELİKLİ BİR HUKUK EĞİTİMİYLE HEM MESLEĞİMİZDE HEM DE ADALET HİZMETLERİNDE NİTELİĞİN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ.
 •  
 • YALNIZCA HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI DEĞİL, STAJ SONRASINDA AVUKATLIK MESLEK SINAVI İSTİYORUZ.
 •  
 • AVUKATA YÖNELİK ŞİDDETİN SON BULMASINI, ŞİDDET FAİLLERİNİN EN AĞIR YAPTIRIMLARLA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ.
 •  
 • KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARININ KANUNLA DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ.
 •  
 • CMK ÜCRET TARİFESİ’NİN AVUKATIN EMEK VE MESAİSİNİ KARŞILAYACAK DÜZEYDE OLMASINI İSTİYORUZ.
 • MESLEKİ FAALİYETİMİZİN TEMELİ OLARAK YARGI BAĞIMSIZLIĞININ TESİSİNİ, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNE UYGUN HAREKET EDİLMESİNİ İSTİYORUZ.
 •  
 • MESLEĞİMİZİN İTİBARININ KORUNMASINI İSTİYORUZ.
 •  
 • STAJYER AVUKATLAR İÇİN HAZİNE’DEN KARŞILANAN ÜCRET İSTİYORUZ.
 •  
 • ADLİ YARDIM ÖDENEKLERİNİN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ.
 •  
 • BAŞTA CMK VE ADLİ YARDIM ÖDEMELERİNDE OLMAK ÜZERE, AVUKATLIK HİZMETLERİ İÇİN KDV İNDİRİMİ İSTİYORUZ.
 •  
 • AVUKATLIK MESLEĞİNİN İŞ ALANLARININ DARALTILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ.
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VB. GEREKÇELERLE MESLEKİ FAALİYETLERİMİZİN ENGELLENMEMESİNİ İSTİYORUZ.
 •  
 • BAROLARIN GELİRLERİNİN ARTIRILMASINI SAĞLAYACAK HUKUKİ MEKANİZMALARIN HAYATA GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ.
 •  
 • BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLARIN HUKUKİ STATÜLERİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ.
 • AVUKATIN TEKEL HAKKINI OLDUĞU KADAR YURTTAŞIN ADİL YARGILANMA HAKKINI DA İHLAL EDEN HUKUKA AYKIRI FAALİYETLERE SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ.
 •  
 • YARGININ KURUCU UNSURLARI ARASINDA EŞİTLİK, SAVUNMA MAKAMI İÇİN ADİL BİR TEMSİL GÜCÜ İSTİYORUZ.
 •  


TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE, 190 BİN AVUKATIN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ÖRGÜTLERİ OLARAK, AVUKAT İÇİN ADALETİN SAĞLANMADIĞI BİR 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ DAHA GEÇİRMEYİ KABUL ETMİYORUZ. YURTTAŞLARIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI OLAN SAVUNMAYI TEMSİL EDEN AVUKATLAR, ONLARIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ OLARAK; 27 NİSAN 2024 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA “AVUKAT İÇİN DE ADALET” DEMEK, MESLEĞİMİZİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARINI BİR KEZ DAHA HAYKIRMAK, ŞİDDETE VE EKONOMİK SORUNLARIMIZA KARŞI MESLEK ONURUMUZU VE EMEĞİMİZİ SAVUNMAK İÇİN BULUŞUYORUZ.

ADALET İÇİN SORUMLULUK YÜKLENEN HER AVUKATLA BİRLİKTE, “AVUKAT İÇİN DE ADALET” MÜCADELESİNDE KARARLILIKLA İLERLEYECEK, ONURLU MESLEK MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ.HEPİNİZE SAYGILARIMI SUNUYORUM.