50.Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinden etkilenen Barolarımızın ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların, yapılacak yardım ve katkılar ile yurttaşlarımıza hukuki destek konularının, deprem bölgesindeki ihtiyaçların ve olumsuzlukların değerlendirilmesi gündemi ile yapıldı.

Toplantıya Baromuzu temsilen Baro Başkanımız Av.Türker KAPKAÇ katıldı.

25 ŞUBAT 2023 TARİHLİ 50. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi ve Baro Başkanları, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde büyük kayıplara yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Barolarımızın ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, yapılacak yardım ve katkılar ile yurttaşlarımıza hukuki destek konularını değerlendirmek üzere, 25 Şubat 2023 tarihinde, 50. Baro Başkanları toplantısını gerçekleştirmiştir.

TBB ve Barolar, kaybetmenin acısını derinden hissettiği 116 meslektaşımıza ve resmi rakamlara göre 45 bin yurttaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, ülkemize başsağlığı dilemektedir.

Bizler, ülkemize ve ulusumuza sorumluluğumuzun gereği olarak cezasızlıkla mücadelede başta delillerin eksiksiz toplanması olmak üzere etkin bir soruşturma ve kovuşturma süreci neticesinde en üst düzey sorumlular dahil tüm sorumluların yargıya teslim edilerek cezalandırılması için tam kararlılık içerisindeyiz.

Deprem bölgesinde bulunan yüzlerce gönüllü meslektaşımız, delillerin toplanması, tespitlerin yapılması, adaletin tecelli etmesi için çalışmaktadır ve bu görevin gerekleri kapsamında hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacaktır.

Cezasızlıkla mücadele kapsamında, süreçteki her türlü ihmal neticesinde meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara ilişkin etkin soruşturma ve adli ve idari yargılamaların yürütülmesinin takipçisi olacağız.

Adalet Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların, TBB ve Barolar tarafından depremden etkilenen avukatların desteklenmesi için önerdiği çözümleri acilen hayata geçirmeleri beklenmektedir.

Bu kapsamda

 • Depremden etkilenen meslektaşlarımızın; Birikmiş adli yardım ödemelerinin bir an önce ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle daha önce defaatle dile getirdiğimiz birikmiş ücretlerin ödenmesi için gerekli ek ödenek talebimiz ivedilikle karşılanmalıdır.
  *Depremden etkilenen yurttaşların ciddi sayılarda adli yardım başvurusu yapacakları öngörülerek, deprem bölgesi için ayrı bir adli yardım bütçesi oluşturulmasına ve 4539 sayılı Kanun uyarınca uygulanacak adli müzaharetin avukatlık ücretini de kapsayacak şekilde uygulanmasına ilişkin önerilerimiz gündeme alınmalıdır.
  *Meslektaşlarımızın kamu kurumlarından almaya hak kazandıkları karşı vekalet ücreti alacakları gecikmeksizin ödenmelidir.
  *Deprem bölgesindeki meslektaşların Bağ-Kur ve SGK prim borçları ile cezaları sosyal haklarına halel gelmeksizin silinmeli ve çalışmaya başlayacakları tarihten itibaren 3 yıl süreyle prim ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmaları gerekmektedir.
  *Bu durumdaki meslektaşlarımızın her türlü vergi borçları ile cezalarının silinmesi ve çalışmaya başlayacakları tarihten itibaren 3 yıl süreyle vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmaları sağlanmalıdır.
  *Başka barolara nakil yaptıranlar da dahil olmak üzere avukat stajyerlerine staj süreleri boyunca, avukatlara 3 yıl süreyle aylık ödeme için düzenleme yapılmalıdır.
 • Depremden zarar gören illerdeki meslektaşlarımızdan talep edenlerin kamuda avukat olarak görev alabilmeleri, avukatlıktan hakimliğe geçiş kriterleri çerçevesinde sınavsız olarak hakim savcı yardımcılığı kadrolarına atanmaları, getirilmesi öngörülen noter yardımcılığı için kadro sağlanması ve belediyelerde istihdam olanağı getirilmesi konularında çalışmalar yürütülmelidir.
  *Depremden etkilenen meslektaşların, önceki birikmiş kamusal borçları nedeniyle banka hesaplarında bulunan kısıtlamalar kendilerine verilecek nakdi yardımlara ulaşmasını teminen kaldırılmalıdır.

TBB tarafından, bundan sonra yaşanması muhtemel felaketlere hazırlıklı olunabilmesi adına, SYDF ve TÜRAVAK gibi TBB oluşumları kapsamında uzun vadeli ve felaketlere münhasır bütçe çalışması yapılacaktır.

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’nun (SYDF) imkanları çerçevesinde, depremden etkilenen meslektaşlarımıza sağlanan ilk aşama destek sonrası daha uzun vadeli nakdi ve ayni yardımlar için TBB ve Barolar olarak canlı yayınlar da dahil olmak üzere ortak kampanyalar yürütülecektir. Ayrıca SYDF’nin gelirlerini artırmak amacıyla, vekalet pullarında, yalnızca deprem bölgesindeki Barolarımızın ve meslektaşlarımızın kullanımına hasredilmek üzere 2023 yılı sonuna kadar geçerli olacak bir artış yapılabilmesi için TBB kanun değişikliği çalışması yürütecek ve sonuçlarını Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisiyle paylaşarak, sürecin takipçisi olacaktır.

TBB Deprem Koordinasyon Merkezi, alanındaki uzman meslektaşlarımızın da katılımıyla oluşturacağı Deprem Hukuku Komisyonu ile hukuk ve idari yargı aşamalarında görev alacak barolarımıza ve avukatlarımıza destek olmak üzere hukuki sürecin her aşamasında faaliyet yürütecek ve hiçbir meslektaşımız yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacaktır.

6 Şubat 2023 tarihinden itibaren yaşanan süreç, TMOBB ile kurduğumuz Deprem Koordinasyon Kurulundan da destek almak suretiyle her yönüyle raporlanarak kolektif hafızamıza taşınacak ve bundan sonraki felaketlerde aynı acıların yaşanmasının önüne geçecek tecrübe ve birikimin oluşumuna katkı sağlanacaktır. Özellikle, bilimin kılavuzluğunda deprem riskinin arttığı ifade olunan ve tehdit altındaki bölgelerimize yönelik hususi çalışmalar yürütülecek, afet planlamaları ivedilikle yapılacaktır.

Afetlerde uygulanmak üzere münhasır kanuni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Adli süreler konusunda ilk günden itibaren yaşanan karmaşa, yurttaşların ve avukatların adalete güven duygusunu zedeleyecek düzeye ulaşmıştır. Bir daha benzer durumların yaşanmaması için, felaket dönemlerinde doğrudan uygulamaya girecek hukuki ve cezai mekanizmaları düzenleyecek kanun çalışmaları yapılmalıdır. TBB ve Barolar, bu çalışmalara her türlü desteği sağlayacaktır.

Ulusumuzun eşsiz dayanışma ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya çıkaran deprem felaketini suiistimal ederek; fahiş fiyat politikası uygulamaya çalışan fırsatçılar, Avukatlık Kanunu’na ve TBB Meslek Kuralları’na aykırı olarak halkın adalet arayışını sekteye uğratmaya, hasar danışmanlık veya başka adlar altında vekaletname toplamaya çalışanlara karşı Türkiye Barolar Birliği ve Barolar geçit vermeyecek, yurttaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur edilmemelerini sağlayacak her türlü tedbiri alacaktır.

Türkiye Barolar Birliğinin ve Baroların, deprem sonrasında görülen çeşitli hak ihlalleri ve hukuksuzluklarla mücadele konusunda tam bir fikir birliği içerisinde olduğunun da altını bir kez daha çiziyoruz. Özellikle çocuklar ve kadınlar gibi kırılgan gruplar başta olmak üzere, sahadan yansıyan hak ihlali iddialarının üzerine tam bir kararlılıkla gidilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.