8 Mart Kadınlar Günü Basın Açıklaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Baromuz seminer salonunda basın açıklaması yapıldı.

8 Mart kadının hak mücadelesi sembolüdür.

         İki yüz yıl önce “eşit işe eşit ücret”  talep eden kadınların,  bugünkü eşitlik ve adalet mücadelemize  ışık tuttuğu dayanışmanın ve direnişin adıdır.Tüm dünyada kadının insan hakkı ihlallerine karşı yaşamın her alanında eşitlik ve adalet talep etme kararlılığının, ayrımcılığa ve şiddete karşı duruşun ve örgütlü kadın mücadelesinin sembolüdür.

         Cumhuriyetimizin devrim yasalarından olan ve kadını, toplumda hak ettiği  özgür ve eşit bir birey konumuna getirmeyi amaçlayan; başta Medeni Kanunumuz olmak üzere, örgütlü kadın mücadelesi sonucunda yasal güvenceye kavuşturulan kazanımlarımızın daha ileriye taşınmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin mutlak surette sağlanmasını, kadına yönelik şiddeti önleyici bütüncül politikaların geliştirilmesini, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve şiddetin son bulmasını savunurken; İstanbul Sözleşmesi’den keyfiyetle çıkıldığı, şeriat karşıtı düşüncelerini açıkladığı için meslektaşımızın gözaltına alındığı, bir gün içinde 8 kadının katledildiği, uygulanan cezasızlık politikalarının şiddet faillerini daha da cesaretlendirdiği bir süreçten geçiyoruz.

         Bütün bu sürece rağmen, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri olduğu gibi, 101. yılında da,  kadınlar, sanat, spor ve bilim alanlarında ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri  başarılarla, hak  mücadelemize güç katıyor ve kadınların yıllardır büyük bir inanç ve azimle sürdürdüğü bu mücadele demokrasinin temelini oluşturuyor.

         Zonguldak Barosu olarak; uzun yıllardır verilen kadın mücadelesi sonucunda elde edilen kadın hak ve kazanımlarından, asla vazgeçmeyeceğimizi, hak ve kazanımlarımızı geriye götürecek her türlü söylemin, girişimin, eylem ve karanlık zihniyetin karşısında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

         Kadının insan haklarının yaşama geçirildiği, kadının hayatın her alanında, eşit konumda ve özgür bir birey olarak var olduğu; ayrımcılık, yoksunluk, yoksulluk ve şiddetin son bulduğu, kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle, mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.  Saygılarımızla.

                                                                             Zonguldak Barosu

                                                                       Kadın Hakları Komisyonu