Anayasa Mahkemesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kurumunu düzenleyen CMK 231. maddesinin 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. fıkra hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. İptal edilen karar 01.08.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230801-5.pdf