Home / Adli Yardım Ücret Tarifesi

Adli Yardım Ücret Tarifesi

2017 Yılı

     
Aile-Asliye Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar;
a-) Tarife 1.980,00 ₺
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 1.677,97 ₺
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 302,03 ₺
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 335,59 ₺
e-) Net Ücret ( b – d ) 1.342,37 ₺
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 1.644,41 ₺
 Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar;
a-) Tarife 990,00 ₺
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 838,98 ₺
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 151,02 ₺
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 167,80 ₺
e-) Net Ücret ( b – d ) 671,19 ₺
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 822,20 ₺

2016 Yılı

Aile-Asliye Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar;
a-) Tarife 1.800,00 ₺
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 1.525,42 ₺
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 274,58 ₺
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 305,08 ₺
e-) Net Ücret ( b – d ) 1.220,34 ₺
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 1.494,92 ₺
Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar;
 
a-) Tarife 900,00 ₺
b-) Brüt Ücret (a ÷ 1,18) 762,71 ₺
c-) Katma Değer Vergisi (b x %18) 137,29 ₺
d-) Gelir Vergisi Stopajı (b x % 20) 152,54 ₺
e-) Net Ücret ( b – d ) 610,17 ₺
Tahsil Edilecek Toplam Tutar ( e + c ) 747,46 ₺