Avukatın Vekaletsiz Dosya İnceleme Talebi Hakkında

Ankara Barosunun Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazdığı Avukatın Vekaletsiz Dosya İnceleme Talebi konulu yazısı ve Bakanlığın Cevabi yazısı aşağıya çıkarılmıştır.