UBAP-BAROKART

eimza_banner

tbbkonukevi120x200
BaroBulteni
Aramıza Yeni Katılan Meslektaşımız. Yazdır e-Posta

amblem-zong.barosuAv.Demet DOĞAN 28.01.2015 tarihinde Baro Yönetim Kurulu Huzurunda yemin ederek ruhsatını almıştır. Hayırlı olması temennimizle mesleğinde başarılar dileriz.

Devamı...
 
Meslek İçi Eğitim Semineri Yazdır e-Posta
amblem-zong.barosuTürkiye Barolar Birliği tarafından Meslek İçi Eğitimler kapsamında 31.01.2015 tarihinde saat 10:30'da Emirgan Otel Seminer salonunda Enerji Hukuku semineri düzenlenecektir.
Devamı...
 
Tayini Çıkan Hakim-Savcılara Veda Yemeği Düzenlendi Yazdır e-Posta

amblem-zong.barosuZonguldak Adliyesinde görev yaparken tayini çıkan Hakim ve Savcılarımız için Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zonguldak Barosunca veda yemeği düzenlendi. B Tipi Lokalinde düzenlenen yemeğe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin ÖZBAKIR, Adalet Komisyonu Başkanı Cengiz SAYILGAN, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Neşe KURT, Baro Başkanı Av.İbrahim Kerem ERTEM, tayini çıkan hakim ve savcılar ile Zonguldak Barosu Avukatları katılmıştır.

Devamı...
 
Kamuoyuna Yazdır e-Posta
Düşünce hürriyeti vicdan hürriyeti çatışıyor mu?
2015 Yılı, Ortadoğuda, Afrikada ve daha birçok coğrafyada süregelen vahşet, terör ve
insanlık kıyımlarıyla başladı. Daha birkaç gün evvel, Fransa da Paris’te bir karikatür dergisi
çalışanlarına yönelik terör saldırısı (Arka planda hangi gerekçe olursa olsun, dayanakları ve
yöneldikleri ”amaçları” ne olursa olsun kınadığımız, insanlık dışı eylem) aslında Fransa’nın
kültür eksenine, uluslararası egemenlik projelerine, bir taşla birkaç kuş vurma niyetlerine
yöneldiği gibi insanlık değerlerinin geldiği son noktayı da ilan etmiştir. İnsanlık her türlü
baskı, zorlama, tehdit altında olmadan, şiddeti desteklemediği sürece düşünceyi açıklama,
iletişim mekanizmalarını kullanarak ulaştırma hakkını asli hak olarak hafızasına ve ajandasına
yazmıştır. Ancak şüphe yok ki, hakların kullanılması noktasında hukukun ve vicdanın da
sınırlayıcı ulusal ve uluslararası muktesebata uyum da bir gerekliliktir.
Elbette, düşünce ve ifade hürriyeti, birçok düşünür ve sanatçıya göre; insan olmanın
değeridir ve elbette, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, kanunla, hukukun genel ilkelerine
ve dengeli olma ve orantılılık ilkelerine göre mümkündür. Bu noktada, insani ve toplumsal
hak ve değerlere özen göstermek borcu karşısında, “ şiddetten kaçınmak, şiddete yol
açmamak ve şiddeti desteklememek” borçları da bu denge mekanizmasının ana unsurlarıdır.
Bu yönüyle sınırlama istisnai, özgürlükler asıldır; özgürlük ve sorumluluk dengesi
yönünde insanlık var gücüyle çalışmalıdır.
Bir diğer gündem; yargının işleyişinde hukukun üstünlüğü hala kılavuz mudur?
Bir diğer husus da, yüksek mahkemelerin daire sayılarının artırılması ve istinaf
mahkemelerin kurulması hazırlıklarına dair düzenlemelerdir. Şurası gerçektir ki, yüksek yargı
içtihat oluşturma, uygulamada birlik sağlama, kanun çıkarılması gerekmediği hallerde
hukukun uygulanmasını hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince sağlanmasını temin etmelidir.
Son dönemlerde yüksek yargının, özellikle Yargıtay veya Danıştay olmak üzere "hızlı karar
alma" odaklı çalışma niyetini makul sürede ve hukukun temel ilke ve değerlerine ve
gerekçelere dayalı inceleme sistemine geçmesi gerekir. Yüksek yargıda, sadece üye sayısının
veya daire sayısının artırılması, yargılama süreçleri açısından, tarafları hukuken, adil ve
vicdani yönden tatmin etmesi beklenemez. İlk derece mahkemelerinden başlayan yargılama
süreçlerinin, üst mahkemelere ulaşan yolda şekil kurallarına, usül hükümlerine feda
edilmekten çok; esas ilişkin ve tarafların etkin katılımlarıyla süreçlerin tamamlanmasını
beklemek gerekir.
Bu noktada doğal hakim ilkesinin uygulanmasında bazı problemlerin yaşandığı
gerçeğinie vurgu yapmak zorundayız. Çünkü, mahkeme görev konularında çok sık değişiklik
yapılmaması, hangi uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin görevli olduğunun sürekli
değiştirilmesi hukuki güvenlik hakkının da ihlali olacaktır. Bu bakımdan mahkeme
görevlerinin belirlenmesinde yasal düzenlemeleri uzun yıllara hükmedecek nitelikte var
kılmak olması gerekendir.
Ayrıca, doğal hakim ilkesi; uyuşmazlık çıkmadan, mahkemenin ve hakimin belli
olmasıdır. Bu prensibe ek olarak, hakimlik savcılık teminatı hakimlik ve savcılık
makamlarının, tam bağımsızlığı, maddi ve manevi baskıdan uzak olmaları anlamına
gelmektedir. Bu ilkeler, anayasal güvenceler olmak yanında, başta HSYK (Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu) kararlarına da esas sayılmalıdır. Buradan hareketle; “azledilmeme”,”
isteği dışında idari görevlere atanmama”, “emekliye erken yaşta sevk edilmeme” gibi
teminatlar( Kemal GÖZLER , Türk Anayasa Hukuku) bir bütün olarak, yargı teminatı olarak
isimlendirilebilir. Bu noktada, atama, görevlendirme, görevden geçici uzaklaştırma,
soruşturma açma gibi tasarrufların, istisnai sayılması, özellikle sorusturmaların anayasal
ilkeler, hakimlik ve savcılık makamlarının rollerine yönelik bangolare yargı etiği ilkeleri,
Avrupa Konseyi kuralları ve diğer ulusal – uluslararası ilkeler çerçevesinde objektif, nesnel ve
bağımsızlık- teminat düzleminde ihdas edilmesi gerekir. İlkelere uymayan ve Anayasanın
90.Maddesi kapsamında kanun hüviyeti kazanmış uluslararası işlem – sözleşme ve
protokollere uymayan kararlar hukuki sayılamaz. Hukuk herkese lazım, herkes içindir.
Son olarak, şunu ifade etmemiz gerekir.
Hukuk devletinin işlerliği, hukuki güvence hakkı, objektif, nesnel, somut,
denetlenebilir değer taşıyan uygulamalarla şekillenir. Bu şekillenen ve cisimleşmiş işleyiş de
modern bir hukuk siteminin var olup olmadığı konusunda çok değerli bir ölçüttür.16.01.2015
Av.İbrahim Kerem ERTEM
Zonguldak Barosu Başkanı
amblem-zong.barosuHak ve Özgürlükler çatışır mı? 
Devamı...
 
Av.Celal ÜSTÜNBAŞ ve Av.Yusuf SALAŞ'a Veda Yemeği Düzenlendi. Yazdır e-Posta

Zonguldak Barosu avukatlarından Av.Celal ÜSTÜNBAŞ ve Av.Yusuf SALAŞ aktif çalışmayı bırakmalarından dolayı devrek avukatları tarafından veda gecesi düzenlenmiştir.Geceye Baro Başkanı Av.İbrahim Kerem ERTEM, Yönetim Kurulu Üyesi Özberk PAPİLA ve baro personeli katılırken, mesleği bırakan avukatlara baro başkanı tarafından plaket verildi.

 

Devamı...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 103
BAŞKAN
İbrahim Kerem ERTEM

Site İçi Arama

avukatkart

bahcesehirhukuk

escort bursa escort ankara escort eskisehir escort bodrum