139x386_aidatbarobanner

eimza_banner

tbbkonukevi120x200
BaroBulteni

Çekte Vade Olmaz! Yazdır e-Posta

İleri Tarihli çek tarihi gelmeden bankaya ibraz edilir mi? İleri tarihli çekte tarih gelmeden çekin bankaya ibraz edilmeyeceği şeklindeki taahhüt geçerli midir?

Para gibi bir ödeme vasıtası olan Çekte keşide(düzenleme)  tarihi zorunlu unsurlar arasındadır.Keşide tarihi yazılı olmayan ,sadece vade tarihini taşıyan bir çekte vade,keşide tarihinin yerini almayacak ve bu çek geçersiz sayılacaktır. Ne var ki uygulamada çekin sanki bir bono gibi yaygın şekilde ileri tarihli(vade tarihi değil keşide tarihi)olarak düzenlendiği görülmektedir.Zaten TTK uyarınca da vade kaydının geçersiz olmasına rağmen  çeke ileri bir tarihin keşide tarihi olarak konulması geçerli sayılmıştır.

 

TTK 707/2’nın “ keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz  günü ödenir.” Şeklindeki fıkrasından açıkça anlaşılacağı üzere çeke keşide tarihi olarak ileri bir tarih konabilecek ancak bu ileri tarih çekin derhal hamilce bankaya ibraz ile karşılığı varsa bedelini tahsil etmesini engellemeyecektir.Çeke ileri bir tarih koyulmasının faydası ibraz süresinin uzatılması ve böylelikle hesap sahibine zaman kazandırılması olmaktadır.

 

 

           Örneğin hamile 10.07.2007 tarihinde verilen çek üzerinde keşide tarihi olarak 25.07.2007 yazıyor ise ibraz süresi 05.08.2007 tarihine kadar uzayacaktır.Fakat  böylesi bir çeki hamil 25.07.2007 tarihini beklemeden ,10.07.2007 tarihinde bile tahsil için bankaya ibraz edebilecektir. Çek para gibi bir ödeme vasıtası olmasına rağmen

  

          Çekin ileri keşide tarihinden önce ibraz edilmeyeceği şeklindeki bir taahhüt geçersizdir.

 

           İleri tarihli çeklerde genelde taraflar keşide tarihinden önce çeki ibraz etmeme konusunda anlaşmaktadırlar.Ancak çekin derhal ibrazı imkanı ve hakkı kamu düzeni ile ilgili olduğundan aksinin kararlaştırılması Yargıtay kararları uyarınca geçersizdir.Örneğin Yargıtay incelemesine  konu olmuş bir olayda davacı vadeli çeklerin davalı tarafça anlaşmaya uyulmayarak üçüncü kişiye ciro edildiğini,çek bedelini vadeden önce ödemek zorunda kaldığını iddia ederek tazminat isteminde bulunmuş Yargıtay ise çekin görüldüğünde ödenecek senetlerden olduğu ve buna aykırı şartların geçersiz olduğuna  ve ayrıca bu emredici hükme aykırı davranarak tazminat istemenin mümkün olmadığına hükmetmiştir.

  

           Yani keşideci  “efendim ben hamille anlaştım,çekte yazılı tarihten önce çeki bankaya ibraz etmeyecekti,buna rağmen tarihi gelmeden çeki bankaya ibraz etti” şeklinde bir savunma veya iddia Yargıtay Kararları uyarınca dinlenmeyecektir.

  

          Önemle belirtelim ki Karşılıksız çek keşide etmek suçu ile ilgili şikayet hakkının doğma zamanı  ve şikayet süresi çekin üzerinde yazılı bulunan tarihe(ileri tarihe) göre hesaplanacaktır.11.07.2007

 
BAŞKAN
İbrahim Kerem ERTEM

Site İçi Arama

avukatkart

baronet

escort bursa escort ankara escort eskisehir escort bodrum