Baromuz Genel Kurulu Ertelenmiştir.

Zonguldak Valiliğinin 02.10.2020 tarihinde 77 nolu ara kararınca İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında 10 – 11 Ekim tarihlerinde Zonguldak Öğretmenevinde yapılacak olan olağan genel kurulumuz 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 02.10.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak Covid-19 hastalığına karşı alınan kararlara ilave olarak İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı yazıları doğrultusunda aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır.

Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığına yazdığı 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısında “Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir.” denilmektedir.

         Bu çerçevede,

  1. Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda,  mevsimsel  etkiler  de  göz  önünde  bulundurularak,  02.10.2020  tarihinden  itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler, kooperatifler, ziraat odası, tabipler odası, mimarlar ve mühendisler odası ve barolar tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ve genel kurullarının ertelenmesine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

           Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 02.10.2020