Basına ve Kamuoyuna

Ankara adliyesinde bir iş mahkemesi hakimi aleniyet ilkesini ihlalle duruşma sırasında avukatları salondan çıkartması üzerine, tesadüfen orada bulunan Ankara Barosu Başkanı Hakan CANDURAN duruma itiraz etmiştir. Nevarki yargıç bu defa kürsüden inip, hakimliği bir kenara bırakarak kabadayı edasıyla Ankara Barosu Başkanımızın üzerine yürümüş, fiili saldırı araya girenlerce önlenmiştir.

Bu çirkin olaya sebebiyet veren, haddini aşan, hukuk devletine yakışmayan, avukatları yargının bir parçası değilde şekli bir unsur olarak gören yargıcı kınıyor, takipçisi olacağımız olay hakkında HSK’nın gereğini yapmasını bekliyoruz.

Saygıyla kamuoyuna duyururuz.

Özel EROĞLU

Zonguldak Barosu Başkanı