Basına ve Kamuoyuna

Ankara Barosunun  yaptığı İzmir ve Diyarbakır Barolarının destek verdiği Diyanetin açıklamasına karşı  açıklama sonrası , Barolar ve TBB ile ilgili düzenleme yapılması gündeminin en önemli konusu oldu .

Sosyal medyada dolaşan kışkırtıcı dayanaktan yoksun,hayali düzenleme taslakları nedeniyle  açıklama yapma gereği duyduk.                      

Bu taslak çoklu Baro, alternatif Baro kurulması  ve barolara kayıt zorunluluğunun  kaldırılması ve seçim sisteminin değiştirilmesi olup,değişiklikler terör örgütlerinin kendi barolarını kurarak mücadele anlayışının bir yansımasıdır.Bu durum  2018 yılında Barolarla ilgili düzenlemenin gündeme gelmesi sonrasında,basına yansıyan ve yansımayan tüm değerlendirmelerin ortak paydası olmuştur.                        

Delege ve seçim sisteminin değiştirilmesi konusu ise bir iç sorundur. Oniki baro olağanüstü genel kurul çağrısı yaparken biz delegenin %73 ünü temsil ediyoruz diye başvurmuşlardı.Bu sistemin adil olduğu  söylenemez belki ama konu üzerinde de iç sorun olması nedeniyle ortak bir çözüm  Barolarca yapılacak ortak bir çalışma ile  bulunabileceğini düşünüyoruz.

Asıl değişikliğin Avukatlık Kanunu 76-95 ve 110.md.lerinde ifadesini bulan,insan hakları ve hukukun üstünlüğünün savunulmasının yarattığı geçmişten gelen rahatsızlıktır.İşte bu konuda yapılacak düzenleme halkın savunmasız kalması savunmanın sesinin kısılması demek olacaktır.

Öncelikle  Barolar dayanağı Anayasanın 135.md.si olan kuruluşlardır.Düzenlemeye göre görev ve amacı meslekdaşların müşterek ihtiyaçlarının karşılamak,gelişimini sağlamak meslek disiplin ve ahlakını korumak ,halk ile ilişkilerde dürüstlük ve güveni hakim kılmak olan ve seçimlerinin kanunda gösterilen usullerle yargı gözetiminde yapıldığı kamu tüzel kişileridir.

Baroların sesinin kısacak,zayıflatacak  çoklu Baro,alternatif Baro gibi düzenlemelerin topluma hiçbir yararı olmayacağı çok açık olup,hiçbir hukukcunun  kabul edebileceği bir düzenleme olmayacağı gibi ,böyle bir düzenleme Avukatlık Kanununun 1. Md.sinde ifadesini bulan savunmanın yargının kurucu unsuru olmasına ve Anayasanın 135.maddesine de aykırı olacaktır.                                                                        

Neticeten çoklu baro,alternatif baro,barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması Avukatlık Kanunu 76-95 ve 110. md.lerinde ifadesini bulan insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunması görevlerinde yapılacak düzenlemeler savunmanın sesinin kısılması anlamına geleceğinden kabul edilemez.Saygılarımızla .

Avukat Özel Eroğlu

Zonguldak Barosu Başkanı