Basına ve Kamuoyuna

Antalya İlim ve Kültür Derneği’ nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunca aşçı İ.G tarafından Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’ u vahşice katletmesi sebepleri ve sonuçları itibari ile suskun kalınamayacak kadir vahim bir olaydır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’ sının 2. Maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir” hükmü düzenlenmiştir. Sosyal devlet ilkesi gereğince, devletin tüm bireyleri koruyup gözetme yükümlülüğü mevcuttur.

Her ilçede fakülte ve meslek yüksekokulu açmak, tek başına övünülecek bir durum değildir.

Üniversiteyi kazanan öğrenciler, çeşitli ideolojik gruplara, tarikat ve cemaatlere bağlı denetimsiz, güvenliği yeterince sağlanamayan yurtlarda kalmak zorunda bırakılmamalıdır. Her öğrenciye güvenli ve ücretsiz yurt sağlama devletin ödevleri arasındadır.

Bu nedenle benzer trajedilerin yaşanmaması açısından ivedilikle mevcut yurtların yasal mevzuata uymasının sağlanması, uymayanların ise içinde barınan öğrenciler mağdur edilmeden kapatılması gerekmektedir.

Zonguldak Barosu Başkanlığı olarak şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bir kez daha belirtir, meydana gelen bu vahim olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamalarının Zonguldak Barosu Başkanlığı tarafından titizlikle takip edileceğini saygılarımızla kamuoyuna bildiririz.