Basına ve Kamuoyuna

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 yılında  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmiştir. Evrensel değerler olarak nitelenen insan hakları ve özgürlükleri, bireylerin insan olmaları nedeniyle doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlükler bütünü olup her yerde her zaman herkes için geçerli olup onurlu bir yaşamın vazgeçilmez öğeleridir.

Ülkemizde ve dünyada; tüm insanların daha iyi koşullarda yaşaması ve hak ihlallerine maruz kalmaması için toplumsal farkındalığı artırmak; sahip olduğumuz hakların kağıt üzerinde kalmasını engelleyip, uygulanmasını sağlamak adına çalışma yapma zorunluluğu her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sebeple Zonguldak Barosu olarak baroların amaçları, kanuni ve fiili görevlerine istinaden; insan haklarına, demokrasiye, adalet bilincine ve savunmaya dair farkındalık yaratmak gayesiyle insan hakkı ihlallerini adına çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz.

İnsanın insan olmaktan gelen ve doğuştan sahip olduğu haklara erişiminde hiçbir engelin olmadığı, insan onuruna yaraşır bir dünyada YAŞAMAK temennisi ile.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN.

ZONGULDAK BAROSU BAŞKANLIĞI