Basına ve Kamuoyuna

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını,   tüm dünya çocuklarına armağan ettiği günden bu güne 102 yıl geçti,  ancak aradan  koca bir yüzyıl geçmesine  rağmen,  hala,  yaşanan savaşlar, eşitsiz gelir dağılımı, çevrenin ve suların  kirlenmesi,  doğal dengenin bozulması, kıtlıklar, açlıklar nedeniyle dünya çocuklarının başta yaşama hakkı olmak üzere birçok hakkı ihlal edilmekte, fiziksel ve ekonomik şiddete,  istismara uğramakta, çocuk işçiliği sebebiyle ekonomik sömürüye maruz bırakılmakta ve   suça sürüklenmektedir.

Biz Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, Dünya’nın neresinde ve hangi ülkesinde  yaşarsa yaşasın,  ırk, renk, cinsiyet, dil, din, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, engellilik, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, her çocuğun eşit olduğu, eşit şartlarda büyüdüğü, eğitim aldığı, yaşam, sağlık, barınma ,eğitim, sağlıklı, güvenli ve dengeli  bir çevrede yaşama, temiz bir havayı soluma, temiz suya sahip olma,  fikirlerini serbestçe beyan etme hakları,  koruma, kollama ve  katılma hakları olmak üzere diğer tüm haklarına sahip olduğu ve bu haklar konusunda bilinçli toplumların yaratıldığı, barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirildiği, sevildiği, değer verildiği bir dünyada yaşamayı hedeflemekteyiz.

Hak ihlallerine dur demek hepimizin görevidir. Toplumun her bir kesimi elini taşın altına koymalı, tüm dünyada, çocukların hakları konusunda farkındalık yaratılması için çalışmalar sürdürülmeli, dünyanın  her bir yerindeki çocukların haklarını bildiği, ailelerin ve çevrelerindeki tüm insanların da çocuk hakları konusunda bilinçli olduğu bir toplum inşa edilmelidir.

Zonguldak Barosu, dünyadaki tüm çocukların, maddi ve manevi varlıklarına, haklarına  karşı yapılan her türlü saldırının karşısında durmuştur ve durmaya da devam edecektir. Çocuk hakları alanında yaptığımız ve yapacağımız toplumu bilinçlendirme yönündeki çalışmalarla da hak ihlallerinin  en aza indirilmesi ve zaman içerisinde ihlallerin yaşanmayacağı bir düzen için elinden geleni yapacak ve  durmadan çalışacaktır.

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak,  tüm çocukları 07.05.2022 tarihinde saat 15:00 da Zonguldak/Kozlu Sahiline, Dünya’nın başka bir yerinde yaşayan ve bu nedenle oraya gelemeyecek  olan çocukları da evlerinden, okullarından, sokaklarından, parklarından 21. yüzyılda hala farkına varılmayan hakları ve ihtiyaçları için  çığlık atmaya, “ Bu dünyada biz de varız, artık bizi görün, bizi duyun’ demeye çağırıyor  ve ardından,  barış ve kardeşlik içinde özgürce, eşit ve haklarına saygı duyularak, yaşanacaklar yarınlar umuduyla mavi göklere rengarenk uçurtmalar uçurmaya davet ediyoruz.

                                               Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu