Blog List Layout

54.Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.

54.Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi. Baro Başkanımız Av.Türker KAPKAÇ’ın katıldığı toplantıda, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan CMK Ücret Tarifesi hususunda CMK görevi yapan üyeleriyle yaptıkları değerlendirmeler ve aldıkları kararlar hakkında bilgilendirmede bulunmuş, ortak bir tutum geliştirmek amacıyla görüş ve önerilerini ifade etmiştir. Görüşmelerde; • Adalet Bakanlığının Türkiye …

Read More »

2024 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2024 YILI TARİFESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu …

Read More »

TBB Adli Yardım Komisyon toplantısı 6 Ocak cumartesi günü TBB ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya TBB Adli Yardım Komisyonu Üyesi Av. Görkem ÇECE katılırken, Adli Yardım Yönetmelik taslağı, Ortak otomasyon sisteminin değerlendirilmesi ve adli yardım ödeneği hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Read More »

06.01.2024 tarihinde Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen TÜBAKKOM 3. Genel üye toplantısına Baromuz Kadın Hakları Komisyonu katılım sağladı.Gündemde yer alan Medeni Kanun değişikliği, adli yardım sorunları, 6284 sayılı kanununun uygulama sorunları, barolar bünyesinde verilen kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine ilişkin konularda Kadın Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Övül Tuğba GÖKALP …

Read More »

2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Amaç, konu ve kapsam MADDE 1- (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de …

Read More »