Basın Açıklaması

Basına Ve Kamuoyuna

Canlılar yaşamak için ne kadar havaya kadar suya muhtaçsa,toplum içinde hayatiyetini sürdürebilmek içinde   adalet ve demokrasiye  muhtaç olup bu nedenle de tüm insanların dünyevi güçlerden  adalet ve demokrasi istemeye hakları vardır. Hayata geçebilmesi ise dayatmalara,haksızlığa ve baskılara susmadan,bıkmadan karşı çıkan halkla yerleşebilir. Kaldıki  bu mücadele barolarımızında asli görevidir..Çünkü karanlık işler çevirenlerin,yolsuzluk ve usulsüzlük batağındakilerin  en …

Devamı

ADALET BAKANLIĞI’NA

  Türkiye Barolar Birliği’nce baro başkanlıklarımıza gönderilen   –  “Yargı Reformu Strateji  Belgesi“ kapsamında, avukatlık mesleği açısından yeni dönemde yasama ve yürütme organları tarafından hayata geçirilmesi gerekli görülen  önerilerin 07.12.2020 Pazartesi günü saat :14.00 e kadar Birlik Başkanlığı’na gönderilmesi – konulu yazı, bizlere 04.12.2020 tarihinde ve çok geç saatlerde tebliğ edilmiştir. Mesleğimizin pandemi sürecinde …

Devamı

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü

KADINA YÖNELİK ŞİDDET BİR İNSAN HAKKI İHLALİDİR. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ENGELLER, KORUR ve YAŞATIR. Dünyanın her yerinde kadınlar  sürekli olarak  psikolojik, ekonomik, sosyal, siyasal, cinsel ve yaşamsal saldırıya maruz kalmaktadır. O nedenle bugün her yerde kadınlar tarafından; yaşamın her alanında karşılaştıkları sömürüye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ev içi ve toplumsal şiddete, ayrımcılığa …

Devamı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü

İnsan hakkı ihlali olan kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım münasebetiyle ,şiddetin bir ifade noksanlığı,kişilik bozukluğu olduğunu toplum olarak bu utancın mücadele ile çözülebileceğine dair olan inancımızı dile getiriyor herkesi mücadeleye davet ediyoruz.Pozitif ayrımcılığa gerek duyulmayıncaya kadar. Zonguldak Barosu Başkanlığı

Devamı

Türk Ulusunun bağımsızlık mücadelesini taçlandıran 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 98. Yıldönümünü Zafer Bayramını kutluyor M.Kemal Atatürk ,silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyor huzurlarında ihtiramla eğiliyoruz.

Devamı