Duyurular

Anayasa Mahkemesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kurumunu düzenleyen CMK 231. maddesinin 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. fıkra hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. İptal edilen karar 01.08.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230801-5.pdf

Read More »

Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranının düşürülmesi için bir çok görüşme ve çalışma yapılırken,07.07.2023 tarihli Resmî Gazetede Mal ve Hizmetlerde uygulanan KDV oranlarının artırılmasına ilişkin 7346 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır.Bu değişiklik, avukatın emeğinin vergilendirme karşısında azalmasına ve ekonomik olarak daha da güçsüzleşmesine neden olacaktır.Belirtilen nedenlerle, anılan kararın iptali için yargı yoluna …

Read More »

CMK Makbuz Kesme Sisteminde Değişiklik Yapıldı.

Değerli meslektaşlarımız; Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat genel müdürlüğü 08.03.2023 tarih ve Yeni mali yönetim sistemi konulu yazısı ile 17.03.2023 tarihinden itibaren eski mali yönetim sisteminin kapatıldığı 20.03.2023 tarihi itibari ile yeni mali yönetim sistemine geçildiğini belirtilmiş olup, yeni mali yönetim sisteminde cmk evraklarının fiziken değil, dijital ortamda iletilmesi istenmiştir. …

Read More »