Home / Duyurular

Duyurular

AYM’den Avukatları İlgilendiren Vekalet Ücreti Kararı

Anayasa Mahkemesi, Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla açılan davayı reddetti. Gerekçeli kararda; söz konusu hükmün, kanun önünde eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına, adalete erişim hakkına ve sözleşme hürriyetine aykırı olmadığı ifade edildi.  Söke 2. Asliye Hukuk …

Devamı

Duyuru No:2019/4

Ankara 02.01.2019 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2019/4 Konu : Elektronik Tebligat Sistemi hk. Elektronik Tebligat Sistemi’ne ilişkin kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanmıştır. E-Tebligat adresleri kanuna göre PTT tarafından üretilmektedir. E-Tebligat adresi üretimi gruplar halinde yapılacaktır. PTT tarafından bize bildirildikçe bizim tarafımızdan da e-tebligat adresi üretilen meslektaşlarımıza bilgi verilecektir.   Avukat Metin …

Devamı

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Resmi Gazetede Yayımlandı.

MADDE 1 – 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen …

Devamı

Sigortalı İşçinin Anne Ve Babasının Tazminat Hakları İle İlgili İçtihadı Birleştirme Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

(14.Kasım.2018 gün 30595 sayılı Resmi Gazete) YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU 22.06.2018 gün E.2016/5 K.2018/6 sayılı kararı ÖZET: Ana-babanın çocuklarının haksız fiil ve/veya akde aykırılık sonucu ölmesi nedeniyle açtıkları destekten yoksun kalma tazminat davalarında, desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir bağlanması şartının aranmayacağına; destekten yoksun kalma …

Devamı

Elektronik Tebligat Hakkında Bilgilendirme

15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, 01/01/2019 tarihinden itibaren, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi …

Devamı