Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Ve Tarifeye Göre Müdafiye Soruşturma İçin Ayrı Kovuşturma İçin Ayrı Ücret Ödenmesi Hakkında

Ceza yargılamasında seri muhakeme kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ayrı ayrı ücret ödenmesine ilişkin bilgilendirmemiz aşağıdadır.

1. Seri muhakeme usulünde baro tarafından yapılacak CMK görevlendirmelerinde soruşturma evresi için CMK Tarifesine göre ücret tahakkuk ettirilecektir.

2. Talepnamenin asliye ceza mahkemesinde görüşülüp hüküm verileceği duruşmada da kural olarak aynı avukat görevlendirilecektir.

3. Bu aşama için de CMK Tarifesine göre ayrıca bir ödeme yapılacaktır.

4. Kural, her iki aşamanın aynı gün içerisinde veya çok kısa sürede sonuçlandırılmasıdır.

5. Toplam dosya sayısı yaklaşık olarak yıllık 180.000’dir. Toplam yeni CMK görevlendirmesi buna göre yaklaşık 360.000 adet olacaktır.

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yazımız ve Adalet Bakanlığı’nın bunun üzerine tüm başsavcılıklara gönderdiği yazı ilişiktedir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderilen yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin resmi yazı

Adalet Bakanlığı’nın tüm Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiği resmi yazı