CMK Makbuz Kesme Sisteminde Değişiklik Yapıldı.

Değerli meslektaşlarımız; Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat genel müdürlüğü 08.03.2023 tarih ve Yeni mali yönetim sistemi konulu yazısı ile 17.03.2023 tarihinden itibaren eski mali yönetim sisteminin kapatıldığı 20.03.2023 tarihi itibari ile yeni mali yönetim sistemine geçildiğini belirtilmiş olup, yeni mali yönetim sisteminde cmk evraklarının fiziken değil, dijital ortamda iletilmesi istenmiştir. Bu kapsamda kesilen faturanın, görevlendirme yazısının, görevlendirme tutanağının ve varsa zorunlu yol gideri yazısının (bu sıra gözetilerek ve fatura numarası sırasına göre) pdf ortamında taranmak suretiyle baromuz cmk bürosuna teslim edilmesi önemle rica olunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat genel müdürlüğü 08.03.2023 tarih ve Yeni mali yönetim sistemi konulu ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı idari işler müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 2023/561 muh. sayılı yazıları ve örnek tarama aşağıya eklenmiştir.

Tüm evrakların tek taramada, pdf formatında ve örnekte gösterilen sıralamada olması gerekmektedir. Bağlı çalışan avukatlar en üstte muvafakat yazısı ve hizmet dökümünü ekledikten sonra tarama işlemini gerçekleştireceklerdir. Sıralama uygun olmadığında İdari İşler Müdürlüğünce iade edilecektir.

Tutanakların aslı gibidir yapılma zorunluluğu yoktur.

Kare kod olmayan tutanaklar ıslak imzalı olarak taranacaktır.

Faturalar GİB’e gönderildikten sonra ve belge numarası oluştuktan sonra çıktı alınıp taranacaktır.

Faturada ıslak imza aranmayacaktır.

Taksi Faturası veya Rayice Uygun belgenin bir tanesinin taranması yeterli olacaktır.

Örnekte belirtilen belgeler haricinde belge taranmayacaktır.