Duruşmada Tasarruf Tedbiri Gerekçesiyle Tutanak Verilmemesinin Kanuna Aykırı Olduğuna Dair Adalet Bakanlığı Yazısı