Duyuru

İlimizdeki, yasa kapsamına giren tüm Anonim şirket ve Yapı Kooperatiflerinde sözleşmeli avukat bulundurmaları ile ilgili bildirimde bulunulmuştur.

Sayı : 2018/131 K.                                                                                     01.06.2018

 

 

 

…………………………………… VE TİC.A.Ş.

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ            

ZONGULDAK

  

 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35/2 maddesi uyarınca “Esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.”  yürütülmekte olduğumuz çalışmalar nedeniyle kurumunuzda/kuruluşunuzda kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan Avukatlarla;

 

  1. İmzalanan Avukatlık ücret sözleşmesinin bir takım fotokopisi,
  2. Avukata yapılan ödemenin banka dekontu,
  3. Avukatın düzenlediği serbest meslek makbuzundan,

Yazının alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde Başkanlığımıza bir örneğinin gönderilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımla,

 

 

İmzalıdır

Av.Özel EROĞLU

Zonguldak Barosu Başkanı