Duyuru No:2020/44

Konu : Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında.

Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından alınan 30.04.2020 günlü 5 sayılı kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemli rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ekler: