Duyuru No:2020/45

Konu : Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında.

Danıştay Başkanlar Kurulu tarafından alınan 30.04.2020 günlü 2020/4 sayılı kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemli rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ekler: