Duyuru No:2021/13

Konu: Müdafi veya vekilin CMK görevini yerine getirdikten ve ücrete hak kazandıktan sonra kurum avukatı olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenleyemediği hallerde, CMK ücret ödemesinin nasıl yapılacağı hakkında

Kurum avukatı olarak göreve başlayan ve bu nedenle serbest meslek makbuzu kesemeyen avukatlara, serbest avukatlık döneminde Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yapılan görevlendirmelere ilişkin ücret alacağının nasıl ödeneceği hususunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2021 tarih ve 23724 sayılı yazısı ekte gönderilmektedir.

Yazıda “Müdafi veya vekilin daha sonradan kurum avukatı olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenleyemediği hâllerde, ödeme belgesi ekine Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Eki 1 Örnek Numaralı Harcama Pusulasının kanıtlayıcı belge olarak bağlanması suretiyle ödeme yapılabileceği” bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2021 Günlü 23724 Sayılı Yazısı