Duyuru

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davalar kapsamında, Danıştay 8. Dairesi’nin 22.09.2016 tarih ve 2015/15155E. sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararı görüntülemek için tıklayınız