E-Tebligat Uygulaması Ertelendi.

29 Aralık 2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE (SIRA NO: 456) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:467) ile vergide elektronik tebligat uygulaması zorunluluğunun başlangıç tarihi 1 Nisan 2016 tarihine ertelenmiştir.

467 Sıra Nolu Tebliğ için tıklayınız

2015/95 sayılı duyurumuz için tıklayınız