Blog Layout

Basına Ve Kamuoyuna

Canlılar yaşamak için ne kadar havaya kadar suya muhtaçsa,toplum içinde hayatiyetini sürdürebilmek içinde   adalet ve demokrasiye  muhtaç olup bu nedenle de tüm insanların dünyevi güçlerden  adalet ve demokrasi istemeye hakları vardır. Hayata geçebilmesi ise dayatmalara,haksızlığa ve baskılara susmadan,bıkmadan karşı çıkan halkla yerleşebilir. Kaldıki  bu mücadele barolarımızında asli görevidir..Çünkü karanlık işler çevirenlerin,yolsuzluk ve usulsüzlük batağındakilerin  en …

Devamı

Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız.

Av.Beyza Nur ÖZMEKİK ve Av. Güner ÖZÇELİK 13.01.2021 tarihinde Baro Yönetim Kurulu huzurunda yemin ederek ruhsatlarını almışlardır.Zonguldak Barosu olarak kendilerine meslek hayatlarında başarılar dileriz.

Devamı

2021 Yılı CMK Ücret Tarifesi

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2021 YILI TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu …

Devamı

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî …

Devamı

Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız.

Av.Çağla DEDEBAYRAKTAR ve Av.Sueda DEMİRCAN 30.12.2020 tarihinde Baro Yönetim Kurulu huzurunda yemin ederek ruhsatlarını almışlardır.Zonguldak Barosu olarak kendilerine meslek hayatlarında başarılar dileriz.

Devamı

ADALET BAKANLIĞI’NA

  Türkiye Barolar Birliği’nce baro başkanlıklarımıza gönderilen   –  “Yargı Reformu Strateji  Belgesi“ kapsamında, avukatlık mesleği açısından yeni dönemde yasama ve yürütme organları tarafından hayata geçirilmesi gerekli görülen  önerilerin 07.12.2020 Pazartesi günü saat :14.00 e kadar Birlik Başkanlığı’na gönderilmesi – konulu yazı, bizlere 04.12.2020 tarihinde ve çok geç saatlerde tebliğ edilmiştir. Mesleğimizin pandemi sürecinde …

Devamı

Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız.

Av.Erdi KOSTİK, Av.Esra LAFCI ve Av.Eda ERDEM 16.12.2020 tarihinde Baro Yönetim Kurulu huzurunda yemin ederek ruhsatlarını almışlardır.Zonguldak Barosu olarak kendilerine meslek hayatlarında başarılar dileriz.

Devamı

Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız.

Av.Yusuf ŞAHİN, Av.Erdem KABUK, Av.Zeki ODABAŞ ve Av.Hülya ACAR 02.12.2020 tarihinde Baro Yönetim Kurulu huzurunda yemin ederek ruhsatlarını almışlardır.Zonguldak Barosu olarak kendilerine meslek hayatlarında başarılar dileriz.

Devamı