Stajyer Nakil

1 – Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da  e-devletten alınabilir.) 2 adet

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 adet

3 – Adli sicil belgesi (Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı) 2 adet

4-Oturma Belgesi (İkametgah) (E-Devletten alınabilir) 2 adet

5-Sağlık Raporu Sağlık Raporu  “vücutça ve akılca malul olmadıkları” ibaresini içermesi gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu için tıklayınız. 2 adet

6 –Yanında staj yapılacak Avukat’ın olur belgesi

*Olur verecek avukat, avukatlıkta  5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. 2 Adet

7-Bildirim Kağıdı 2adet

8-Baro levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş takdim yazısı 2’er adet

9-Baroya Yazılan Dilekçe 2 adet  

10-Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK. Emekli Sandığı ve Bağ_Kur’ a kaydınızın bulunmadığına dair belge.(SGK müdürlüğünden veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama linkinden alınabilir.) 1 adet

11- Biyometrik Vesikalık fotoğraf (kravatlı-cübbesiz) 2 adet