TBB Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Barolar Birliği Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu’nun ilk toplantısı, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. R. Erhan Toprak’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya baromuzu temsilen Av.Mert ÖZTÜRKOĞLU katıldı.