Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Çocuğa Yönelik Cinsel Suçlarla Mücadele Ve Çocuk Koruma Mekanizması Eğitimi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İnsan Hakları Eğitim Programı tarafından Baromuz, ECPAT ( Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı) ile birlikte ve (ÇAÇAv) Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Çocuğa Yönelik Cinsel Suçlarla Mücadele Ve Çocuk Koruma Mekanizması Eğitimi” Baromuz Toplantı Salonunda 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.