Yeni Adli Yıl Açılışı Yapıldı.

Basın yayın kuruluşlarının değerli temsilcileri, çok değerli meslektaşlarım hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Sözlerime zorunlu olarak  şöyle başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl  yargının bağımsızlığını güvenilirliğini zedeleyen haftalar aylar yaşadık. YSK tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili.Bugünse daha büyüğünü yaşıyoruz Yargıtay’ca her yıl Yargıtay’da yapılan adli yıl açılışının töreninin külliyede yapılması ile.Türkiye hukukun üstünlüğünü  sindirmediği sürece sözle olmayan yargı güvenilirliğinin sağlanması mümkün değildir. Anayasanın 104.md.sinde yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı tanımlanmıştır. Bangolar Kurallarına göre yargıçların sadece bağımsız ve tarafsız olması yetmez aynı zamanda bağımsız ve tarafsız görünmeleride gerekir. Biz bu anlamda Adli Yıl Açılış yerinin Yargıtay olması gerektiği düşündüğümüz için Yürütmenin makamındaki açılışa katılmıyoruz. Biz bu bağlamda Zonguldak Barosu olarak olması gerekeni yaparak tarihe not düştük,böylede devam edeceğiz.              

               Geçen yıl adli yıl açılışında neleri dillendirmiştik hafızalarımızı tazeleyelim.

               1.Öncelikle yargının,mesleğimizin sorunlarını konuşmuştuk.Bu yıl bunlar derlendi ve “Yargı reformu strateji “ paketi haline getirildi bunu konuştuk konuşmaya devam ediyoruz.Ne getiriyor paket ? En önemlisi de 2009 ve 2015 yıllarında yapılan reform ve etik paketleri hayata geçmemesi nedeniyle kısmen hayata geçmesinden doğan haklı kaygılarımız var ve ekim ayını bekliyoruz.Peki pakette neler var? Halen 125 bin avukat var ve orantısız büyüme var.Bu nedenle avukatlık,hakimlik ve noterlik mesleğine başvurabilmede bir ön eleme mahiyetinde olan “Devlet hukuk sınavı” geliyor.Halka yansıması esas alınarak KDV de indirim düşünülüyor.Tapu işlemleri ve bazı sözleşmelerde mecburi avukat bulundurma ve  onayı geliyor.Delil toplamada alan genişliyor,bilgi ve belgelere ulaşma kolaylığı sağlanıyor.Yargının unsurları arasındaki eşitliği sağlama göstergesi olarak özel damgalı pasaport verilmesi geliyor.Ayrıca hakim savcı noter yardımcılığı-hakim teminatı-hakim ihtisaslaşması –kolluk amirlerinin yazı işleri müdürlerinin hukuk mezunu olması sair yeniliklerde pakette.

               2.Şiddet geçen yılda vardı bu yılda devam etti.Toplumu tamamen sarmalına almış şiddet,kadına,doktora,avukata,çocuğa karşı.Tarih boyunca sebepler ve ortadan kaldırmayı yönetenler filozofar Makyavel,Fröyd dahil herkes düşünmüş fakat gelinen nokta maalesef bu Aksaray’da ve İstanbul’da iki avukat meslektaşımız tabancayla vurularak öldürüldü,Elazığ,Gaziantep’te bıçaklı saldırılar oldu,ilimizde de bu boyutta olmamakla birlikte şiddet var oldu. Bunun dışında da  sözel şiddet yargının diğer kurucu unsurları ile ilişkilerimizde maalesef litaratüre girdi. Emine Bulut cinayeti şiddetin  en üst noktası oldu.Stadlarda maçlar bir dakika geç başladı,mecliste açılışta benzer bir farkındalık protestosu yapmalıdır.Kışlalarda askerlere kadına karşı şiddete ilişkin dersler verilmeye başlandı.Tüm toplu alanlalar da bunun dillendirilmesi gerekmektedir.Değerli meslektaşlarım bu topraklarda bir öfkemi hakim,Yunus Emreler,Hacı Bektaşı veliler Mevlanalar ve daha birçok kanaat önderi hep bu konuyu ele almış.hep hoşgörüyü dillendirmiş diye de kendimi düşünmekten alıkoyamıyorum.

               3.Baromuz çok az sayıda baroda bulunan E-Belge sitemine geçti ve evrakların bekleme süresi mobil imza uygulamasıyla yazım süresi haline geldi.

               4.Binamızla ilgili söz kesin olarak verildi. Ne var ki belediyeden arsa artığı maliklerce bedeli ödenerek tapuya dahil edilemedi onu bekliyoruz.Hatta bizim alacağımız katlarda çok amaçlı salon olacağından yük kapasitesi artırımı ile ilgili TBB mimarı ile binanın mimarı alt kolonları uyarlma  çalışması dahi  yaptılar.

               5.Önümüzdeki günlerde 21.Hukuk Dairesi Başkanının konuşmacı olacağı  seminer konusunda ısrarımız sürüyor Adli tatil nedeniyle kesinleştiremedik.24 ekimde “Kat mülkiyeti ve imar affı “ konulu bir seminer İstanbul Barosu ilgili komisyonunun başkanı Sayın Avukat Şeref Kısacık tarafından verilecek.10 kasımda randevu verilemediği için “Atatürk” anma haftası “ etkinlikleri çerçevesinde bütün kurullarımız ve meslektaşlarımızla birlikte 15 kasım saat 14.00 de anıtkabiri ziyaret edeceğiz.Yine bu etkinlikler TBB ve Karadeniz  başkanlar toplantıları takvimine göre geniş katılımlı bir çevre çalıştayı düşünüyoruz ,konuyu görüştüm TBB konuşmacı ve diğer konularda her türlü desteği verecek .Gelecek tasavvurlarımız içinde çok önemsediğim bir konuda BAM leri.Bildiğiniz gibi Karadeniz’de Samsun ve Trabzonda var Trabzon-Van,Malatya-Diyarbakır bu sene açıldı.Sayı 15 e çıktı..Batı Karadenizde yok Var olan Sakarya’da Marmara Bölgesi,yanında Bursa ve İstanbul’da var.Yine biz üç iliz Zonguldak,Karabük,Bartın.dört ile bir Bam açıldı.Batı Karadeniz de maalesef yok.Büyük bir haksızlık olduğunu ve Zonguldak için gelecek olduğunu düşünüyorum otuz daireli bir mahkeme.500 civarında yargıç savcı ve personel ve en az çevre illerden yılda 50 binin üzerinde dava. Bunu da her platformda dillendirmeliyiz.

                        Avukatlık herkes bilmelidir ki bir mücadele mesleğidir.Fakat bunu aynı zamanda göstermek gereklidir.Bu bağlamda Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkılması,hukukun üstünlüğünün sağlanması,Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması,savunmanın gereken güç ve itibara ulaşması yolunda çabalarımız sürecektir.Bu duygu ve düşüncelerle barışın demokrasinin ,adaletin, kardeşliğin, toplumsal dayanışma ve huzurun yaşandığı  bir adli yıl olması dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum.

ÖZEL EROĞLU
Zonguldak Barosu Başkanı