Yeşil Pasaport Başvuruları Başladı.

17 Ocak 2020 gün ve 31011 sayı ile  Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin ardından Nüfus Müdürlükleri tarafından avukatlık mesleğinde kıdemi on beş yıl ve üzeri meslektaşlarımız için başvurular başlamıştır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, başvuru hakkına sahip avukatlar için özel bir talep formu hazırlamıştır. Bu form baromuz yazı işleri tarafından bilgisayar ortamında doldurulacaktır.
Formun üzerinde el ile doldurma veya düzeltme kabul edilmemektedir.

HUSUSİ PASAPORT BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru formunda eş ve çocuk bilgilerinin de yazılı olması durumunda, Baro kalemine, ek olarak vukuatlı nüfus kayıt örneği de verilmesi gerekmektedir. (e-devlet üzerinden temin edilerek baromuzun bilgi@zonguldakbarosu.org.tr mail adresine de gönderilebilir.)

1) Alo 199 veya www.nvi.gov.tr randevu alınması

2) Nüfus Cüzdanı,T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı

3) 1 Adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

4) Pasaport defter bedeli (160 TL) banka veya vergi dairelerine yatırılacak

5) Çalışanlar için kurumundan hususi damgalı
pasaport talep formu

6 ) Emekliler için emekli olduğu kurumundan unvan
ve kadro derecesini gösterir ıslak veya e-imzalı ve mühürlü emekli belgesi

7) Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için; Anne ve baba müracaatta hazır bulunması, anne-baba boşanmış ise velayet sahibinin müracaatta hazır bulunması, gelemeyecekler için noterden muvafakat belgesi.

8) Varsa eski pasaport