12.Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı Samsunda Gerçekleştirildi.

Baro Başkanımız Özel EROĞLU ,Samsun Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. Karadeniz Baro Başkanları  toplantısına katıldı.Toplantıda mesleğe dair sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.Toplantıya ilişkin sonuç bildirgesi aşağıya çıkarılmıştır.

12. KARADENİZ BÖLGE BAŞKANLARI TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Demokratik sistemlerin gücünü hukuk devletinden aldığı, hukuk devletinin ana prensibinin ise adil yargılanma hakkı olduğu bir gerçektir. Etkin, bağımsız, tarafsız bir yargının olmazsa olmazı etkin savunmadır. Dönem itibariyle savunmanın önünde önemli engeller olup, baskılanmış savunma modeli yaratılmak istendiği bir gerçektir. 15 Temmuz sonrasında gelinen bu süreçte çıkarılan OHAL uygulamaları ve KHK larla sürdürülen yönetim biçimi ve liyakat ilkesinin terki yargılamalarda maalesef adil yargılanma ilkesini  zedelemektedir. Dönem itibariyle adil yargılamanın olmazsa olmaz ilkelerinden kanunilik ilkesi, masumiyet karinesi  gibi ilkelerden vazgeçilmiştir. Sorun şu ki adil yargılanma ilkesinin zedelenmesi ancak gerçek suçluların aklanmasına neden olacak, bu durum sadece ülkemizin ve milletimizin bekasını tehdit eden terör örgütlerinin işine yarayacaktır.

Barolar olarak uzun zamandır bireylerin adalete erişimini kolaylaştırmak, adil yargılanmanın her bireyin ulaşacağı bir hak olmasını sağlamak amacıyla  CMK Komisyonlarımız eliyle hizmet vermekteyiz. Bu süreçte günlerce soruşturmalarda kalınmakta, aylarca da tutukluluk incelemeleri takip edilmekte buna rağmen  insan onuru ile bağdaşmayacak düzeyde   ücret ödenmektedir. Bu haliyle, ağır sorumluluk gerektiren bu  hizmetin sürdürülmesi hak dengesini avukatlar aleyhine bozmuştur. Bu dönemde özellikle FETO dosyaları nedeni ile soruşturmaların sık ve yoğun olması avukatlar açısından CMK hizmeti yükünün ve sorumluluğunu daha da arttırmıştır. CMK Ücret tarifesinde soruşturmanın kolluk kısmı ve Sulh Ceza Hakimliğinde olan hizmetlerin ayrı ücretlendirilmesine rağmen, bir bütün kabul edilerek tarifede belirlenen Sulh Ceza Hakimliği sorgu ücretinin soruşturma ücreti içinde değerlendirilerek yok sayılmasına neden olan tek ücret uygulamasından vazgeçilmelidir. CMK Ücret tarifesi mutlak surette mahkemelerdeki asgari ücret seviyesine çıkartılmalıdır.

Toplumun hemen hemen her kesiminin şiddet sarmalından nasibini aldığı bu dönemde avukatların da fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını üzülerek görmekteyiz. Ülkemizde düzenli ve sürekli şekilde artış eğilimini gösteren şiddetin sebeplerini tespit ve ortadan kaldırılmasına yönelik etkin çalışmalar yürütülmeli, aynı zamanda avukatlara yönelen şiddetin sosyolojik, psikolojik, ekonomik boyutlarının incelenmek suretiyle kaynağına inilerek, gerekli tedbirler ivedilikle alınmalıdır.

Adalet Bakanlığı haklı haksız hemen her şikayette avukat hakkında soruşturma izni vererek avukatın yargılanması ile ilgili süreci başlatıyor olmasına rağmen aynı hassasiyet ve hızın avukatlara karşı eylemde bulunan şüpheli ve sanıklara karşı gösterilmediğine de üzüntü ile tespit etmiş bulunuyoruz. Bu anlamda avukatlar ile ilgili soruşturmalarda çok daha hassas davranılmasını talep etmekteyiz.

Avukatlık Yasasının toplumdaki sorunları çözmeye yönelik vatandaşlarımız yararına alternatif çözüm yolu sunan Avukatlık Kanunu 35/A maddesinin etkin bir şekilde uygulanmasına hız ve etkinlik kazandırılmalıdır. Bu yolun adaletin hızlı ve etkin kullanımında diğer ihtiyari alternatif çözüm yollarından daha hızlı daha ekonomik ve etkin olduğu da bilinmelidir.

 

Barolar olarak kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmekteyiz.

Saygılarımızla. 02.12.2017

 

Amasya Baro Başkanlığı

Artvin Baro Başkanlığı

Bartın Baro Başkanlığı

Bolu Baro Başkanlığı

Çankırı Baro Başkanlığı

Çorum Baro Başkanlığı

Düzce Baro Başkanlığı

Giresun Baro Başkanlığı

Gümüşhane-Bayburt Baro Başkanlığı

Karabük Baro Başkanlığı

Kastamonu Baro Başkanlığı

Ordu Baro Başkanlığı

Rize Baro Başkanlığı

Samsun Baro Başkanlığı

Sinop Baro Başkanlığı

Tokat Baro Başkanlığı

Trabzon Baro Başkanlığı

Zonguldak Baro Başkanlığı