15. Karadeniz Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı Basın Açıklaması

22 Eylül 2018 tarihinde Artvin Barosu’nun Başkanlığı ve ev sahipliği ile düzenlenen 15. Karadeniz Baroları Bölge Toplantısına katılan Baro Başkanları ülkemizin ve mesleğimizin güncel sorunlarını görüşerek aşağıdaki tespitlerin kamuoyu ile paylaşılması konusunda uzlaşma sağlamışlardır.

1-Ülkemizde Ekonomik kriz ile birlikte olağan dışı günlerin yaşandığı bir gerçektir. Siyasal kriz ile yaşanan ekonomik krizin ivedilikle aşılabilmesi için yapısal reformların bir an önce gerçekleştirilmesi zorunluluktur.
Yatırımın ve ekonomik büyümenin ancak güven ortamının tesisi ile mümkün olduğu, bu güveni sağlayacak en önemli unsurunda Hukuk güvenliği olduğu tartışmasızdır.
Ülkemizde gerek girişimcilerin gerekse dış yatırımcının ihtiyaç duyduğu istikrar ancak bağımsız ve yansız bir yargının varlığı ile mümkündür. Kimseden emir ve talimat almayan, etkin ve adil bir yargı ekonomik istikrarın en büyük desteği olacağından büyük ölçü de güven yitimine uğrayan ülkemiz yargısının acilen yapılacak düzenlemelerle tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlanmalıdır.
Parlamentonun işlevsiz hale getirilerek, yürütmenin sınırsız yetkiler ile donatıldığı, yürütmenin yargısal denetiminin yok edildiği bir durumda ekonomik istikrarın sağlanamayacağı bir gerçektir.

2-Yargının temel bileşeni olan Hakim ve Savcıların idari ve coğrafi teminatları ortadan kaldırılarak verdiği kararlar nedeniyle görevden alınmaları, görev yerlerinin değiştirilmeleri kabul edilemeyeceği gibi gerekçeli kararla tahliye ettiği sanıkları bir gün geçmeden ve tutuklamak için yakalama emri çıkaran mahkemeler hukuka gölge düşürmüş ve hukuk güvenliği yok edilmiştir.
3-Savunmanın da yargının temeli olduğu gerçeğini yok sayan, savunma mesleği icra eden avukatları, savundukları sanıklarla özdeşleştirerek avukatı yargıdan dışlayan bir anlayış kabul edilemeyeceği gibi savunmanın engelleri çoğaltıldığı sürece adalete erişim sağlanamayacaktır.

4-Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi, nitelikli hukukçu yetiştirilmesi için gerekli eğitimi vermekten uzak Hukuk Fakülteleri derhal kapatılmalı, Hukuk Fakültelerine alınacak öğrenciler için yapılan sınavda bu günkü uygulamanın tam aksine hukuk tercihi yapabilmek için konan baraj yükseltilmelidir.
Avukatlık mesleğine kabul için sınav kaçınılmazdır.

5-Avukatların verdikleri hizmete uygulanan KDV oranı düşürülmeli, angaryaya dönüşen CMK ve Adli Yardım ücretleri günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
Ülkemizde yaşanan süreçte bağımsız ve yansız yargıya duyulan ihtiyaç her zamandan daha fazla olup Baro Başkanları bu durumu ifade etmeyi görev bilmektedir.

Saygı ile Kamuoyuna duyurulur.