2017 Yılı Bilirkişi Başvuruları

 

T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

05/10/2016

Sayı :  2016/3263
Konu:  Bilirkişi ilan metinleri hk.

DUYURU

Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları, 10 Ekim 2016 Pazartesi günü başlayıp 31 Ekim 2016 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

Ceza Mahkemeleri Bilirkişi İlan Metni

Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Başvuru Formu


Tercüman Bilirkişi İlan Metni

Tercüman Bilirkişi Başvuru Formu

Tercüman Dil Beyan Dilekçesi


Bölge Adliye Mahkemeleri ( Hukuk Mahkemeleri ) Bilirkişi İlan Metni

Bölge Adliye Mahkemeleri ( Hukuk Mahkemeleri ) Bilirkişi Başvuru Formu


NOT: 2017 yılı Bölge Adliye Mahkemeleri ( Hukuk Mahkemeleri ) Bilirkişi Listelerine başvuruda bulunanlar, 2016 yılı Hukuk Bilirkişi Listelerinde bulunuyor olsalar dahi ilanda istenilen tüm belgeleri yeniden hazırlamak zorundadırlar.

 

Adalet Komisyonu Başkanlığı