40. Baro Başkanları Toplantısı TBB’de Gerçekleştirildi.

Feyzioğlu’nun açış konuşmasının ardından; Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker Eğitim Merkezi’nin faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol toplumsal şiddetle mücadele konusunda başlatılan kampanya hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu karşı yan vekalet ücreti konusu ve e-Makbuz uygulaması hakkında, Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek ücretli avukatların haklarının korunması bakımından Meslek Kurallarında değişiklik yapılması hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç ek sosyal güvenlik hizmetleri sağlanması konusunda kaynak yaratılması hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eyyüp Sabri Çepik mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şakir Uzun CMK’daki seri muhakeme usulü ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uygulamalarının barolara ve avukatlara yüklediği sorumluluk hakkında bilgi verdi.

40. Baro Başkanları Toplantısı, 11 Ocak 2019 tarihinde TBB Yönetim ve Disiplin Kurulları ile 66 baro başkanının katılımıyla Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışını TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yaptı. Sözlerine, ara dönemde yeniden seçilen ve ilk kez seçilen baro başkanlarını tebrik ederek başlayan Feyzioğlu, aşağıdaki konulara ilişkin baro başkanlarına bilgi verdi:

 • Uzlaştırmacıların devlet memuru olmasına ilişkin itirazın yargı kurumları nezdinde dile getirilmesi,

 • UYAP’ta robot yazılımlarla ilgili yaşanan sorunun çözülmesi,

 • KVKK’ya ilişkin Noterler Birliği ile vekaletnameler konusunda görüşülmesi,

 • E-Tebligata ilişkin sorunun çözülmesi,

 • İcraya ilişkin mal ve alacakların detaylarının görünmesi konusunda yapılan çalışmalar,

 • 1. Yargı Paketi ile istinaf üzerinde pek çok suçta temyiz yolunun açılması ve sonuçları,

 • Arabuluculuk hakkında yapılan çalışmalar,

 • CMK Ücret Tarifesi hakkında yapılan çalışmalar,

 • Aidat borcuna ilişkin provizyon konusu,

 • Hasar danışmanlık şirketi adıyla ve avukatlığın münhasır alanına ilişkin faaliyet yürüten şirketlerle mücadele konusunda yapılan çalışmalar,

 • Dava şartı arabuluculukta zorunlu taraf vekilliği konusunda yapılan çalışmalar.