46.Baro Başkanları Toplantısı Türkiye Barolar Birliği’nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.

46.Baro Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı ile baro başkanlarının da katılımıyla yapılan görüşme neticesinde; Avukatlık Asgari Ücret ve CMK tarifelerini bu adli tatil sürecinde görüşmek üzere bir komisyon oluşturuldu.