Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranının düşürülmesi için bir çok görüşme ve çalışma yapılırken,07.07.2023 tarihli Resmî Gazetede Mal ve Hizmetlerde uygulanan KDV oranlarının artırılmasına ilişkin 7346 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır.
Bu değişiklik, avukatın emeğinin vergilendirme karşısında azalmasına ve ekonomik olarak daha da güçsüzleşmesine neden olacaktır.
Belirtilen nedenlerle, anılan kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyuruyoruz.