Adli Yardım Çalıştayı Türkiye Barolar Birliği’nde Gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu tarafından 14 Aralık 2019 tarihinde 49 baronun katılımıyla “Adli Yardım Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Yönetmelik değişikliği, zorunlu arabuluculukta adli yardım, dezavantajlı gruplar ile mülteciler/sığınmacılar yönünden adli yardım gibi konuların ele alındığı çalıştaya, TBB Adli Yardım Komisyonu Üst Kurulu ile 49 barodan 85 avukat katıldı çalıştaya baromuzu temsilen Yönetim kurulu üyelerimiz Av.Goncagül AVCI ve Av.Sübeyda KARAÜZÜM katıldılar.