Adli Yardım Genel Bilgi

Zonguldak Barosu Adli Yardım Bürosu, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Büro, avukatlık hizmetinden yararlanmaya ekonomik gücü olmayan bireylere gerekli hukuki başvurularını yapabilmeleri ve davalarını açabilmeleri için tam anlamıyla bir hukuki yardım sunmaya çalışmaktadır. Bu süreç içerisinde, başvurucuların hak ararken karşılaştıkları zorluklar, görevli avukatlarımız aracılığıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Kaliteli bir hukuki yardım sunmayı amaçlayan Adli Yardım Bürosu, çalışmalarını ve alt yapısını da bu şekilde oluşturmaktadır.

Dava açmak isteyen ya da açılmış davada taraf olup kendini avukatla temsil ettirecek ekonomik gücü olmayan vatandaşlarımıza, şartların oluşması halinde Baromuz Adli Yardım Bürosu tarafından avukat atanmaktadır. Böylece yoksul vatandaşların da hak arama hürriyetini tam olarak kullanabilmeleri sağlanmakta, hukuki sorunlarında ekonomik koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır.

Avukatlık Kanunu’nun Adli Yardım hakkındaki 176. ve devamı maddeleri gereğince Baromuz bünyesinde Adli Yardım Bürosu kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir. Adli yardım Büromuz hem ilçelerden gelen talepleri, hem de merkeze başvuranların taleplerini değerlendirmektedir. Başvurucuyla başvuru esnasında ilk görüşme ve inceleme, adli yardım büro görevlilerince yapılmakta, hukuki problem tespit edilmektedir. Adli Yardım hizmetinden yararlanmak isteyen başvuru sahiplerine başvuru formu verilmekte ve belediyeden alınacak emlak kaydı, tapu sicil müdürlüğünden gayrimenkul kaydı, sosyal güvenlik kurumu sicil kaydı, emniyet müdürlüğü araç kaydı, vergi dairesi levha sorgusu, BDDK mevduat/katılım fonu ve BES sorgusu, nüfus kayıt örneği, ve muhtardan fakirlik belgesi, nüfus kayıt örneği gibi evraklar istenmektedir. Adli Yardım Bürosu Başkanı başvuruları değerlendirerek adli yardım başvurusunu kabul veya reddetmektedir.

Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Gönüllülük esasına göre oluşturulan adli yardım sicilinde görevlendirme yapılırken başvurunun niteliğine göre bir usul benimsenmiştir. Örneğin Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak 6284 sayılı yasanın uygulanması gereken acil durumlarda adli yardım sicilinde bulunan avukatların mümkün oldukça ivedilikle görevlendirilmesine dikkat edilmektedir. Adli yardıma yapılan başvuruların kural olarak şahsen yapılması gerekmektedir. Ancak kişi çok hasta, çok yaşlı, cezaevinde vs. nedenlerle şahsen başvuru yapamayacak durumda ise vasisi aracılığıyla başvuru yapabilecektir. Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara merkez ve ilçe bürolarıyla hizmet sunmaktadır.

Büromuz şahsi başvuruların yanı sıra HMK 334. Maddesi gereği Mahkemelerden gelen ve avukat vekalet ücreti yönünden adli yardım talebi kabul edildiği bildirilen görevlendirme taleplerini de başvurucuya dair mali durum araştırması yapmaksızın yerine getirmektedir.