Avukatın Vergilenmesine İlişkin Önemli Bir Karar

İstanbul Barosu mensubu Av. Oktay Gözen, takip ettiği dosyalarda serbest meslek makbuzu düzenlemediği gerekçesi ile cezalı KDV tahriyatı yapılması ve özel usulsüzlük cezası kesilmesi işlemlerinin iptali istemi ile dava açmıştır.

İstinaf incelemesinden de geçerek kesinleşen İstanbul 8. Vergi Mahkemesi’nin 22.10.2018 gün ve 2018/96 E. 2018/2768 K. no’lu kararı ile, aksine bir hüküm yoksa, avukatlık hizmetinde takip edilen dava veya işin kesin hükümle sonuçlanması ile birlikte vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği, icra takiplerinin, alacağın tam olarak tahsili ile sonuçlanmış olacağı ve KDV’yi doğuracak olayın gerçekleşeceği gerekçeleri ile davanın kabulü ile işlemin iptaline karar verilmiştir.

Avukatlık hizmetinin vergilenmesine ilişkin emsal nitelikteki kararı görmek için tıklayınız.