Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Hakkında

1. Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Yönetmelik uyarınca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce talep formu hazırlandığında başvurular alınmaya başlayacaktır. Hazırlıklarımızın tamamlanması açısından; Birliğimize yapılan başvurulardaki bilgileri elektronik imzasıyla doğrulayacak en az 2 en çok 4 personelinizin bilgilerinin Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

3. Yönetmeliğin, “Sorumluluk” kenar başlıklı 5. maddesi, talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan bulunması halinde formu imzalayan kişilerin de sorumlu olacağını hükme bağlamıştır. Bu sebeple avukatlara ilişkin bilgilerin UHAP sistemi üzerinde doğru ve güncel tutulması hususi damgalı pasaport başvuruları açısından da azami önem taşımaktadır. İlgili personelin bu konuda uyarılması ve denetlenmesi faydalı olacaktır.

4. Doğrudan TBB’ye yapılan başvurularda Baro tarafından gerçekleştirilecek doğrulama işleminin, meslektaşlarımızın mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için en kısa sürede yerine getirilmesi gerektiği açıktır.
Bu sebeple Başkanlığımızca azami 4 günlük bir süre öngörülmüştür. Sürenin yetersiz görülmesi halinde Başkanlığımıza meslektaşlarımızla paylaşılmak üzere bilgi verilmesi gerekmektedir.

5. Ayrıca Yönetmeliğin 4/2. maddesine göre doğrudan Baroya yapılan başvuruları fiziksel ortamda onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örnekleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine Baro tarafından bildirilecektir.

6. Meslektaşlarımızın süreç hakkında bilgilendirilmesine ilişkin bilgi notu duyurumuz ekinde gönderilmiş, Birliğimizin internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Bilgi ve gereğini saygıyla rica ederim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

1-) Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

2-) Avukatların Hususi Damgalı Pasaport Almalarına İlişkin Bilgi Notu

3-) Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesi