AYM’den Avukatları İlgilendiren Vekalet Ücreti Kararı

Anayasa Mahkemesi, Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir” hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla açılan davayı reddetti. Gerekçeli kararda; söz konusu hükmün, kanun önünde eşitlik ilkesine, ayrımcılık yasağına, adalete erişim hakkına ve sözleşme hürriyetine aykırı olmadığı ifade edildi. 

Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Avukatlık Kanunu’nun 164/son maddesinin Anayasa’nın 10., 36. ve 48. maddelerine aykırılığı iddiasıyla iptali talep edilmişti.

Mahkeme başvuruyu değerlendirirken, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu da AYM Genel Kurulu’na konuyla ilgili önce yazılı sonra sözlü açıklama sunmuş, heyetin sorularını cevaplamıştı.

AYM, davaya ilişkin kararını verdi. 16 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “… tarafların eşit koşullarda özgür iradeleri ile düzenleyecekleri avukatlık sözleşmelerinin hukuki geçerliliği ve kapsamına müdahale teşkil etmeyen kuralın Anayasa’da koruma altına alınan sözleşme özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine aykırı bir yönü bulunmamaktadır” denilerek maddenin, Anayasa’ya aykırı olmadığı belirtildi.

Vekalet ücretinin, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucu olduğunun vurgulandığı kararda, “… kişilerin bizzat dava açma veya davalarını avukatla takip etme imkanını ortadan kaldırmayan itiraz konusu kuralın hak arama özgürlüğüne aykırı olduğundan söz edilemez” ifadesi kullanıldı. 

KARARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ