Basına ve Kamuoyuna

Zonguldak barosu geçmişten buyana doğru olduğuna inandığı TTK ve TKİ özelleştirmelerine karşı olmayı ilke olarak benimsemiştir. Yönetim değişimleri bu ilkeden sapma sebebi olamaz.

 Bölgede ruhsatı bölme ihale havza madenciliğine aykırıdır. Benzeri olan Ermenek’te yaşanan maden faciasının su basmasının sebebi, ruhsat bölünmesi  üç ayrı firmanın birbirinden ayrı ve habersiz çalışma yapmasıdır.

Türk-İş açıklaması günü kurtarmaktır. TTK %52 nin imtiyaz sahibi özel sektör ise %48 in imtiyaz sahibidir. TTK nın hariç tutulması ve özelleştirmenin yapılması TTK nın %48 üzerindeki denetim yetkisini kaldıracak ve ihaleyi  alan rödovanstan  kurtulacak, rezervleri heba edecek, işçi sağlığı ve güvenliği riskleri artacaktır.

Onüç yılda dört kez değişen maden kanunu ve özelleştirme ile ilgili belirsizlikler TTK yı olumsuz etkilemektedir.2002 de 627 bin olan nüfus 2016 da 597 bine düşmüş olup göç edenlerden Bursa ve Tekirdağ’da Zonguldak mahalleri kurulmuştur. Yine Soma’da ikibin Zonguldak’lı çalışmaktadır.

 Enerjinin yerli kaynaktan karşılanması ilke olarak benimsenmelidir. Zonguldak için pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. İhale adı altında kamufle edilen özelleştirmeden vazgeçilmelidir. Yine demokratik hakkını kullanan, kaderine sahip çıkan, kırmayan dökmeyen  insanlara  idare ve yargı daha hoşgörülü davranılmalıdır.3213 Sayılı Maden Kanunun 1.md.sinde yapılmak istenen değişikliğe karşı Baromuzun bu  görüşte olduğunu kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

Özel EROĞLU
Zonguldak Barosu Başkanı