Basına ve Kamuoyuna

Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Son  1 ay içinde erkekler tarafından 36 kadın öldürüldü. Pazar parası istediği için, boşanmak istediği için, çalışmak istediği için veya …

Diyarbakır’da meslektaşımız Av. Müzeyyen BOYLU boşanma davasının devam ettiği süreçte, çocuklarının gözü önünde  ve maalesef  hakkında uzaklaştırma tedbir kararı olan  kocası  tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir.

Öldürülen kadın; insanları / kadınları şiddetten korumak için mücadele eden bir mesleğe mensup “Avukat”, öldüren erkek ise insan hayatını korumaya yemin etmiş bir mesleğe mensup “Doktor” dur.

Meslektaşımız Av. Müzeyyen BOYLU’ nun öldürülmesi “KADIN CİNAYETİ” dir. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakârca çalışan Avukatlar olarak; bu kez  kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşımızı yitirmenin çok büyük üzüntüsü içindeyiz.

Yüksek öğrenim görmüş kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile, kadın cinayetiyle sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu “KADIN” olduğunda; sosyal durumu,  toplumsal statüsü ve eğitim düzeyi ne olursa olsun, kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini görmek son derece rahatsız edici bir durumdur.

Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması, sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin yeterli olmadığı bir gerçektir.

Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda yaratılan algı, kadına karşı şiddetin artmasına yol açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddeti artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne ve bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir.

Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış açısını değiştirmek için, toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması zorunluluğunu bir kez daha önemle ifade ediyoruz.

Meslektaşımız Av. Müzeyyen BOYLU’ nun öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.            Zonguldak Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi  sürdüreceğiz.    

      Zonguldak Barosu
 Kadın Hakları Komisyonu Başkanı

 Av.Goncagül Avcı