Basına ve Kamuoyuna

İstanbul Çağlayan Adliye Sarayında 31 Mart 2015 günü terörist bir saldırıda hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim KİRAZ’ ı ölümünün birinci yılında rahmetle anıyoruz.

Adaletin sağlanmasına yönelik yargılama süreçlerinin asli organlarından savcıların ve hakimlerin, tarafsız ve bağımsız meslek icraları gerek ulusal, gerekse uluslararası muktesebatlar çerçevesinde ve Anayasamız kapsamında hukuki güvence altındadır. Bu meyanda görev ve yetki kullanımından, atamalarına meslekte yükselmelerine varan geniş yelpazade belirttiğimiz üzere anayasal hakimlik teminatı altındadırlar.

Haklar, hürriyetler, sorumluluklar ve ödevler dünyasında, hukukun işlerliği adına yargı erkini kullanan savcı ve hakimlerimizin her türlü dış etkiden masun olması gerek ve şarttır. Bu uğurda gerekli duzenlemelerin güçlendirilmesi de beklenmektedir.

Adaletin bulunması ve sağlanması hatta kalıcı hale gelmesi noktasında özverili çalışmalarından dolayı cumhuriyetin ve demokrasinin de güçlü odağı olan yargı makamlarının çalışmalarında her türlü dış etkeni izole etmek de hemen herkesin sorumluluğudur.

Bu uğraş yolunda çaba gösteren hakim ve savcılarımıza kolaylık dileriz.

Bu uğraş yolunda çaba gösterirken, hain ve lain terörist saldırıda hayatını kaybeden merhum Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu