Duyurular

Duyuru

Zonguldak Barosu’nun mali konularını görüşmek üzere, Zonguldak Barosu olağanüstü mali genel kurulu 16.12.2023 Cumartesi günü saat:14.00’ de Zonguldak Adliyesi Baro toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 23.12.2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. OlaganustuGenelKurulCagriYazisi_1799İndir

Read More »

Anayasa Mahkemesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kurumunu düzenleyen CMK 231. maddesinin 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14. fıkra hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. İptal edilen karar 01.08.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230801-5.pdf

Read More »